12-pravidel-pro-zivotCo by měl znát každý člověk v moderním světě? Jeho odpověď na tuto nesnadnou otázku v sobě jedinečně propojuje odvěké pravdy a ohromující objevy nejsoučasnějšího vědeckého výzkumu. Peterson rozebírá (sebe)kázeň a svobodu, dobrodružství a zodpovědnost, smysl života i víru v Boha, pouští se do překvapivých odboček a zase se vrací a destiluje poznání o lidském charakteru a osudu do dvanácti navenek jednoduchých pouček, za kterými se skrývají hluboké poznatky a účinné rady, jak vést správný život. Rozbíjí otřepané poučky týkající se vědy, víry a lidské přirozenosti a proměňuje a povznáší mysl i ducha svých čtenářů.

 1. Narovnej se a vypni hruď
 2. Chovejte se k sobě jako k někomu, za koho jste zodpovědní
 3. Přátelte se s lidmi, kteří pro vás chtějí to nejlepší
 4. Srovnávejte se s tím, jací jste byli včera, a ne s tím, jaký je někdo jiný dnes
 5. Vychovávejte své děti tak, aby se vám nezprotivily
 6. Než začnete kritizovat svět, zameťte si před vlastním prahem
 7. Usilujte o to, co je smysluplné, nikoli výhodné
 8. Mluvte pravdu, nebo aspoň nelžete
 9. Naslouchejte druhým, jako by věděli něco, co vy nevíte
 10. Vyjadřujte se přesně
 11. Nechte děti, ať si jezdí na skateboardu
 12. Když na ulici potkáte kočku, pohlaďte ji

 Jordan B. Peterson: 12 pravidel pro život. Protilátka proti chaosu. Argo 2019