Obrazy z výstavy

V Brně momentálně probíhají rovnou tři prodejní výstavy benefiční Galerie Ratolest. Naleznete je ve Vinotéce Hruška na Baštách, v Mezzanine Café na Údolní a v Knihkupectví a galerii Světlo na Kounicově.

Zde si můžete zakoupit autorská díla zavedených i začínajících umělců převážně z Brna a okolí, kteří svými obrazy podpořili práci Ratolest Brno. Hlavní myšlenkou Galerie Ratolest je „umění(m) pomáhat“ – tedy prostřednictvím prodeje a pronájmu uměleckých děl podporovat děti, mladé lidi a celé rodiny z programů Ratolesti Brno.

 

Ratolest Brno v galerii Světlo

bay-leaf-sprig-272883_960_720Ratolest Brno je nezisková nestátní organizace založená v roce 1995. Posláním Ratolesti je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci nebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti.

Ratolest Brno dává dětem a mladým lidem šanci žít ve funkčních rodinách a otevírá jim dveře ke změnám. Ratolest Brno dlouhodobě podporuje a rozvíjí dobrovolnickou činnost.

Klientům nabízí zdarma odbornou pomoc při řešení potíží v rodinách, ve školách, se státními institucemi. Konkrétně s nimi řeší témata vztahů, bydlení, financí, smysluplného trávení volného času aj. Základem práce je prevence, s úspěchem řeší příčiny problémů i jejich následky.

Práce Ratolesti Brno má výsledky. Stojí za nimi příběhy stovek dětí, mladých lidí i rodin, kterým pomohla v těžkých situacích.

Jeden ze způsobů financování je prodej uměleckých děl z Galerie Ratolest. V galerii Světlo vystavujeme v měsíci říjnu obrazy, jejich koupí můžete Ratolest Brno podpořit.

 

Oblékali jsme se spolu

Oblékali jsme se spolu

“V mojí umělecké práci, využívám různá media k vyjádření daného konceptu. Na počátku mojí tvorby jsem se věnovala především malbě, ale postupně jsem začala především fotografovat a občas dělat videa. Tématem mých prací bylo vždy zaujetí nad všedností. Každodenní výjevy především na místech jsem pobývala, kde jsem hledala inspiraci, jsem většinou i pracovala. Tento cyklus obrazů, které překračují medium kresby a malby, dělaný olejovým pastelem se právě proto nazývá Oblékaly jsme se spolu. Jsou to různá zátiší, která kombinují vzory nalezené na textiliích a předmětech z mého pokoje. Fascinaci vzory a to především na textiliích a malby a fotografie draperií mojí tvorbu v posledních letech provázejí nejvíce. Ani ne tak jako figura samotná, ale její otisk zanechaný v oblečení, sedačkách a postelích je tématem mých prací.”

 

Fátima Khaledová