admin-ajaxČtveřice obrazů v bílé černé a rudé obsahuje dějiny světa.

První obraz odráží dokonalost stvoření.

Druhý zobrazuje veřeje potřené krví jako ochranu před zlem při prvních Velikonocích.

Na třetím obraze nese kříž stopy krve a dokumentuje dílo spásy.

Čtvrtý naznačuje povýšení kříže z hmotné existence do nehmotné, duchovní, nebeské formy existence.

Petr Pololáník, olej na plátně