SulerSmichAutorské čtení knihy Ukradený smích – ing. Oldřich Šuleř
Ilustrace Mgr. Libuše Šuleřová
Galerie Světlo,  Kounicova 15. Brno,
7.1. v 17 hodin
„Nachystám nějaké jednohubky a přivezeme trochu vína. Pozdravuji Vás a těším se Šuleřová
Fotky bohužel žádné nemám.“