kamosjobSilné osobní svědectví mladé křesťanské dívky, která si prošla mnohými velmi, velmi těžkými chvílemi v životě.
Jedině Bůh dokáže proměnit bolest v požehnání. Někdy Boha prosíme o mnohé a jsme zklamaní, když jedná úplně jinak. Kdybych hledala Boží vůli, nebyla bych tolik zraněná ani ve vzpouře proti Bohu. On je Otec, který vychovává, ale miluje. Prožila jsem těžký čas, ale Bůh si vše použil k tomu, abych vyrostla ve víře, abych ho lépe poznala, použil si to k tomu, aby mě vyvedl, a já mohla naději šířit dál. Setkala jsem se s mnohými lidmi, kterým jsem mohla posloužit jen proto, že jsem procházela tím, čím oni.

Vanda Guzmanová, Lucie Žáková: Můj kámoš Jób, Křesťanský život 2017