paraAť žijí duchovní amatéři –
skrze ně přichází nebe na zemi!

Ať žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč –
zažijí radost, o jaké ani nesnili!

Ať žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat –
dostanou všechno jako dar!

Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím –
jejich touha se naplní!

Ať žijí ti, kdo jsou citliví k druhým –
jednou se jim to vrátí!

Ať žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi –
zjistí, že mají Tátu v nebesích!

Ať žijí ti, kdo přinášejí smíření –
sám Bůh je na ně hrdý!

Ať žijí vězni svědomí –
skrze ně přichází nebe na zemi!