image5Veronika Hudcová bude vystavovat své obrazy v galerii Světlo od 6. 6. Vernisáž výstavy s názvem Ptáci pozorující slunce proběhne 6. 6. 2017 od 17 hodin.

Přes čistě plenérovou tvorbu se Veronika dostala k abstraktnímu pojetí krajinných motivů inspirovaných sny a sci-fi.
Vytváří kompozice, které v sobě nesou symboliku koloběhu života a zrození nových světů.
V současné době se ve své tvorbě věnuje experimentům s automatickou kresbou a gestickou malbou.
Mimo vlastní volnou tvorbu se Veronika věnuje pořádání výtvarných kurzů s arteterapeutickým přesahem, kde také využívá principy automatické tvorby.
Vystudovala Brněnskou FAVU a PdF MU.