bay-leaf-sprig-272883_960_720Ratolest Brno je nezisková nestátní organizace založená v roce 1995. Posláním Ratolesti je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci nebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti.

Ratolest Brno dává dětem a mladým lidem šanci žít ve funkčních rodinách a otevírá jim dveře ke změnám. Ratolest Brno dlouhodobě podporuje a rozvíjí dobrovolnickou činnost.

Klientům nabízí zdarma odbornou pomoc při řešení potíží v rodinách, ve školách, se státními institucemi. Konkrétně s nimi řeší témata vztahů, bydlení, financí, smysluplného trávení volného času aj. Základem práce je prevence, s úspěchem řeší příčiny problémů i jejich následky.

Práce Ratolesti Brno má výsledky. Stojí za nimi příběhy stovek dětí, mladých lidí i rodin, kterým pomohla v těžkých situacích.

Jeden ze způsobů financování je prodej uměleckých děl z Galerie Ratolest. V galerii Světlo vystavujeme v měsíci říjnu obrazy, jejich koupí můžete Ratolest Brno podpořit.